7 pravidel, díky nimž budete mít vyrovnaného psa – 2. část

Základní pravidlo č. 4  Pracujte s matkou přírodou, nikoliv proti ní

Musíte uvažovat o psovi v tomto pořadí: zvíře, druh, plemeno, a pak jméno. První dvě části jsou pro psa přirozené, zatímco ty další dvě vytvořil člověk. Zvířata žijí v souladu s přírodou každý den.

Aby byla úspěšná a přežila, všechna zvířata od myši až po orla se musí řídit přírodními zákony. Protože realita je pro psovité formována především smysly, žijí z momentu na moment a vše je soustředěné na to, co potřebují k přežití – přístřeší, potrava, voda a v sezóně páření.

Při hledání toho, jak tyto potřeby naplnit se potulují se smečkou po jejich teritoriu. Neobávají se budoucnosti ani se nezabývají minulostí.

Existují pro tuto chvíli. Jejich potřeby se točí kolem potřeb smečky a smečka následuje jen klidného a vyrovnaného vůdce.

Každý nevyrovnaný člen smečky je vydělený, napravený, když je to možné nebo vyhnaný či zabitý, když to možné není. Proto je pevné vedení psa tak důležité. Nutnost vedení je naprogramovaná v genech psa a existuje na původní, instinktivní úrovni.

Základní pravidlo č. 5 Nos, oči, uši – v tomto pořadí

Jak jsme se naučili, psi se řídí instinktem a jejich realita je utvářená jejich smysly. Nejsilnější smysl psa je jeho čich, pak následuje zrak, pak sluch a v tomto pořadí se smysly vyvíjejí i u štěňat.

Můžete výborně používat ve fázi socializace vašeho štěňátka.

Pes se nejvíce poučí o světě prostřednictvím nosu. Když poprvé vsoupíte do teritoria psa, uděláte dobře když si ho zprvu nebudete všímat. Pes to od vás nebude brát jako hrubost, spíše budete vnímaví k jeho potřebám. Když poprvé vstoupíte do jeho teritoria, neví, jestli jste přítel nebo nepřítel.

Vyrovnaný pes se podívá na vůdce smečky, čeká na pokyn a jedná podle něj. Ve stejnou dobu vás může prověřit svými smysly – nosem, očima, ušima, v tomto pořadí! Jako první očichá nohy člověka, s nímž se setkal. Tím, že to udělá, se pes naučí váš pach a vštípí si ho do paměti. Jakmile si vás pes prohlíží, uplatněte pravidlo žádný dotyk, žádná slova žádný oční kontakt, pak proběhne seznámení hladce.

Toto pravidlo respektuje to, jak pes vnímá svůj svět... Respektuje jeho prostor a dává mu čas vás poznat. Je velmi důležité si toto pravidlo zapamatovat, protože jej lze uplatnit u veškerých situacích, které mohou nastat. Cvičení: Pozorujte svého psa na procházce. Jaký typ zvuku či pachu jej nejvíce upoutá? Jak ne něj reaguje jeho tělo? Poskytněte svému pejskovi tyto podněty.

Základní pravidlo č. 6 Uznejte přirozené postavení psa ve smečce

Jednotlivec může mít ve smečce psovitých šelem v přírodě jednu ze 3 pozic: VPŘEDU, UPROSTŘED A VZADU a každý pes bude tíhnout ke své přirozené pozici. Slabší pes bude zapojený na konci a dominantnější pes uprostřed. Vůdce smečky je vždy vpředu.

Každá pozice má ve smečce svoji vlastní funkci: – psi vzadu - spolupracují při hledání potravy a vody a brání smečku před nebezpečím, signalizují nebezpečí, které se k nim přibližuje, varují zbytek smečky – psi uprostřed – komunikují mezi psi vepředu a vzadu – psi vepředu včetně vůdce – udávají směr a chrání smečku před nebezpečím.

Celá smečka funguje jako jednotka, protože komunikuje energií a má vystavěnou hierarchii. Každý pes ví, kde je jeho místo v žebříčku a nepřeskakuje z něj. Je vaší povinností vypozorovat, na jakou pozici ve smečce váš pes patří, a v žádném případě se nesnažte toto měnit. Porušili byste tím psí přírodní zákon. Psi jsou smečková zvířata s vůdcem a členy smečky. Když se pokusíte dostat psa z konce doprostřed nebo dokonce na vůdčí pozici, pes se stane NEVYROVNANÝ.

Základní pravidlo č. 7 Vytvořte klidný, submisivní vztah

Vše začíná vámi, a proto jsou nejdůležitějšími věcmi k tomu, aby byl váš pes vyrovnaný vaše energie + váš stav mysli + váš přístup. Musíte být pro svého psa zdrojem klidné a vyrovnané energie. Tím se na vás váš pes bude dívat jako na průvodce.

 

Budete-li rozrušení, nervózní a podráždění, tak váš pes bude dělat to stejné, bude odrážet vaši energii.

Nebude-li mít od vás pevné vedení, začne vás zkoušet, kam až daleko může zajít.

Do you want to join this discussion? Log in and tell us what you think about this article!

Cookies are used on our website to measure website traffic, target ads and customize the view of website. Cookies you can find here.

Agree Disagree