7 pravidel, díky nimž budete mít vyrovnaného psa – 1. část

Základní pravidlo č. 1 Uvědomte si svoji energii

Energie je vše. Je to způsob, jakým se lidé i zvířata ukazují světu a dělají to prostřednictvím řeči těla, výrazu tváře a očního kontaktu (nebo jeho absence). U lidí je to druhotná forma komunikace až po řeči, ale u psů je to forma prvotní.

Psi neříkají ,,dovolte“, ,,prosím“ nebo ,,děkuji“ slovy. Jsou-li klidní a asertivní ani to není potřeba. Protože psi komunikují primárně energií, dokážou tu lidskou přečíst v sekundě. PSI VŽDY BUDOU PŘITAHOVÁNI KLIDEM A ASERTIVITOU.

Poznámka: Co je asertivní chování?

Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Podobně se vždy budou snažit vyvarovat slabosti, nevyrovnanosti a nervozity. Řeč těla bude obvykle odrážet váš emocionální stav, i když si to neuvědomujete. Cítíte-li se v tuto chvíli nervózní nebo rozčilení, vaše tělo bude pravděpodobně napjaté. Vykazuje-li v přírodě některý člen smečky psovitých rozčilení nebo nestálost, zbytek smečky to bere jako varování před nebezpečím. Je pozoruhodné, jak rychle se spící smečka vzbudí a je čilá, jakmile jeden člen zaštěká a je stejně pozoruhodné, jak rychle se uklidní, když vůdce smečky určí, že to není ohrožení a je opět klidný a asertivní. 

Základní pravidlo č. 2 Žijte pro tuto chvíli

Zvířata nemají žádné spojení s minulostí nebo budoucností. Pes, který jednou sežral česnek a bylo mu z toho špatně, může příště utéci jen co ucítí česnek. Veverka shromažďující ořechy v hnízdě ví, že je může sežrat později, ale vědomě si neříká: ,,tyhle si dám v sobotu k večeři“.

Myšlení psa je instinktivní a bezprostřední proces. Zkušenost s česnekem se otiskne tak dostatečně, že podnět přivodí útěk bez logického procesu v pozadí. Jako lidé zapomínáme, že pes žije pro tuto chvíli, a to může být na závadu při výcviku.

Psi, kteří přišli o končetinu nebo zrak nelitují, že o tuto schopnost přišli. Využívají schopnosti, které stále mají a neztrácejí čas s tím, že by se litovali. Psi necítí trvalou zášť nebo nedumají o minulosti. Přirozené žití pro tuto chvíli je to, co umožňuje napravování psů. Protože nelpí na minulosti ani se neobávají budoucnosti, mají otevřenou mysl, a přitom se stále učí. Neodmítají nápravu nebo disciplínu, protože co je pryč to je pryč. Spojí si událost s momentem, kdy se stala, pak ji zapomenou.

To je jedno z nejsilnějších poučení, která můžeme od psů získat. Žít teď a tady, nechat být to, co je pryč, co nemůžeme změnit. Je to ta nejlepší cesta k našemu vlastnímu naplnění. Je to také jeden z mnoha způsobů, jak pomoci rovnováze ve vztahu se psem. Hluchá Maggie ,,Musíte se naučit, že máte stejnou moc v dobách prohry jako v dobách úspěchu.“

Základní pravidlo č. 3 Psi nelžou

Pes je jen a jen poctivý. My lidé máme velkou schopnost vyprávět historky, a tak si rádi namlouváme. Když lidé nepřijmou pravdu o tom, co se v nich děje, je mnohem těžší pomoci jejich psům. Nejtěžší případy jsou obvykle ty, ve kterých člověk popírá jakoukoliv vinu a příčinu nežádoucího chování vidí jen ve psovi.

Pokračování příště...

Do you want to join this discussion? Log in and tell us what you think about this article!

Cookies are used on our website to measure website traffic, target ads and customize the view of website. Cookies you can find here.

Agree Disagree