Svoboda a jak ji vnímá váš pes

Co ''svoboda'' znamená pro vás? Kdykoli se lidí zeptám, co pro ně svoboda znamená, vždy dostanu jinou odpověď.

Psi se nemusí učit, co je to svoboda, mají ji hluboko ve své DNA. Vyjadřují svoji potřebu svobody po celou dobu a je to naše práce jako jejich opatrovatelů, poskytnout jim jí tolik, kolik můžeme.

My lidé vyjadřujeme svoji potřebu svobody také, jen občas nevíme, o co usilujeme.

Někdy nám zabere trochu času najít to pravé. Mé zkušenosti z práce s lidmi a jejich psy mě poučily, že potlačený pocit, který mnozí lidé zažívají, není způsobený fyzickými hranicemi, omezeným časem nebo zákony, které řídí naše chování.

Pravděpodobně vzniká mentálními a emočními zábranami, které blokují naše přirozené instinkty a svírají naše duše. Mnoho mých klientů např. říká:

''Můj pes kolem sebe nesnese další psy'', nebo:

''Můj pes je naprosto nevychovatelný''.

Neuvědomují si, že svévolně umístěné hranice a omezení kolem další žijící bytosti byly založené jen na jejich vlastních obavách a pochybnostech.

Stačí jim ukázat, že všechna tato omezení začala v jejich myslích. Vytvořením takových imaginárních omezení svým psům neomezili jen jejich svobodu, omezili i svoji vlastní.

Když dojde na svobodu, psi vědí něco, co většina lidí neví: Svoboda přichází zevnitř. Není to věc nebo místo, je to stav.

Jak psi vyjadřují svobodu

  • Používáním smyslů k prozkoumání a udržení světa kolem sebe
  • Přijetím svého místa ve smečce a pochopením, že sladěná pravidla, hranice a omezení jim dají svobodu být tím, kým jsou
  • Žitím právě v této chvíli bez lítosti nad minulostí a strachem před budoucností
  • Vyjádřením sebe, tak jací jsou, bez zahanbení a bez starosti, jak vypadají nebo voní
  • Využíváním svých schopností, jako stopování, honění, přinášení atd.

Jak si vyzkoušet svobodu

  • Následujte svoji touhu a poslechněte své instinkty. Vaše touha vytváří energii, která pohání vaše úspěchy a vaše instinkty skrze životní výzvy.
  • Všimněte si, kdy se cítíte smutní, zmatení, frustrovaní nebo úzkostliví. Tyto emoce tvoří omezení a zažívat je opakovaně by mohlo být signálem, že máte udělat ve svém životě změnu. Potlačované emoce ve skutečnosti mohou způsobit fyzické onemocnění, když jim nevěnujete pozornost.
  • Buďte k sobě opravdu poctiví v tom, kdo skutečně jste. Když je náš obraz o nás samých jen iluze, pak je nám souzeno zklamat sebe i druhé.
  • Přijměte, když je čas opustit situaci, nad kterou nemáte kontrolu.

Do you want to join this discussion? Log in and tell us what you think about this article!

Cookies are used on our website to measure website traffic, target ads and customize the view of website. Cookies you can find here.

Agree Disagree