7 pravidel, díky nimž budete mít vyrovnaného psa – 1. část

Základní pravidlo č. 1 Uvědomte si svoji energii

Energie je vše. Je to způsob, jakým se lidé i zvířata ukazují světu a dělají to prostřednictvím řeči těla, výrazu tváře a očního kontaktu (nebo jeho absence). U lidí je to druhotná forma komunikace až po řeči, ale u psů je to forma prvotní.

Psi neříkají ,,dovolte“, ,,prosím“ nebo ,,děkuji“ slovy. Jsou-li klidní a asertivní ani to není potřeba. Protože psi komunikují primárně energií, dokážou tu lidskou přečíst v sekundě. PSI VŽDY BUDOU PŘITAHOVÁNI KLIDEM A ASERTIVITOU.

Poznámka: Co je asertivní chování?

Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Podobně se vždy budou snažit vyvarovat slabosti, nevyrovnanosti a nervozity. Řeč těla bude obvykle odrážet váš emocionální stav, i když si to neuvědomujete. Cítíte-li se v tuto chvíli nervózní nebo rozčilení, vaše tělo bude pravděpodobně napjaté. Vykazuje-li v přírodě některý člen smečky psovitých rozčilení nebo nestálost, zbytek smečky to bere jako varování před nebezpečím. Je pozoruhodné, jak rychle se spící smečka vzbudí a je čilá, jakmile jeden člen zaštěká a je stejně pozoruhodné, jak rychle se uklidní, když vůdce smečky určí, že to není ohrožení a je opět klidný a asertivní. 

Základní pravidlo č. 2 Žijte pro tuto chvíli

Zvířata nemají žádné spojení s minulostí nebo budoucností. Pes, který jednou sežral česnek a bylo mu z toho špatně, může příště utéci jen co ucítí česnek. Veverka shromažďující ořechy v hnízdě ví, že je může sežrat později, ale vědomě si neříká: ,,tyhle si dám v sobotu k večeři“.

Myšlení psa je instinktivní a bezprostřední proces. Zkušenost s česnekem se otiskne tak dostatečně, že podnět přivodí útěk bez logického procesu v pozadí. Jako lidé zapomínáme, že pes žije pro tuto chvíli, a to může být na závadu při výcviku.

Psi, kteří přišli o končetinu nebo zrak nelitují, že o tuto schopnost přišli. Využívají schopnosti, které stále mají a neztrácejí čas s tím, že by se litovali. Psi necítí trvalou zášť nebo nedumají o minulosti. Přirozené žití pro tuto chvíli je to, co umožňuje napravování psů. Protože nelpí na minulosti ani se neobávají budoucnosti, mají otevřenou mysl, a přitom se stále učí. Neodmítají nápravu nebo disciplínu, protože co je pryč to je pryč. Spojí si událost s momentem, kdy se stala, pak ji zapomenou.

To je jedno z nejsilnějších poučení, která můžeme od psů získat. Žít teď a tady, nechat být to, co je pryč, co nemůžeme změnit. Je to ta nejlepší cesta k našemu vlastnímu naplnění. Je to také jeden z mnoha způsobů, jak pomoci rovnováze ve vztahu se psem. Hluchá Maggie ,,Musíte se naučit, že máte stejnou moc v dobách prohry jako v dobách úspěchu.“

Základní pravidlo č. 3 Psi nelžou

Pes je jen a jen poctivý. My lidé máme velkou schopnost vyprávět historky, a tak si rádi namlouváme. Když lidé nepřijmou pravdu o tom, co se v nich děje, je mnohem těžší pomoci jejich psům. Nejtěžší případy jsou obvykle ty, ve kterých člověk popírá jakoukoliv vinu a příčinu nežádoucího chování vidí jen ve psovi.

Pokračování příště...

Chcete se zapojit do diskuze? Přihlašte se a napište co si o článku myslíte!

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.

Souhlasím Nesouhlasím